Sammenslutningen af Private Daginstitutioner

Sammen skaber vi et alternativ

Sammenslutningen af Private Daginstitutioner er en forening og netværk for private dagsinstitutioner, som er oprettet og drives under Dagtilbudsloven §20. Foreningen skal dels fungere som forum for pædagogisk udvikling til glæde og nytte for børnene, og dels som netværk og sparring mellem private institutioners bestyrelse, ledelse og personale overfor de udfordringer det giver at være en privat institution.

 

 

Hvad vil vi?

 

Foreningen SAPRIDA har til formål:

 

  • At skabe et inspirations- og udviklingsforum for bestyrelse, ledere og medarbejdere i private daginstitutioner.

 

  • At medvirke til etablering af samarbejder og netværk mellem private daginstitutioner på lokalt såvel som nationalt plan.

 

  • At tage initiativ til konkrete pædagogiske aktiviteter for børn og personale i medlemsinstitutionerne, som kunne bidrage til børnenes udvikling med afsæt i idræt, natur, miljø, kultur m.v.

 

  • At kunne være et talerør for private daginstitutioners særlige udfordringer og problemstillinger i forhold til offentlige myndigheder og medier.

 

Helsingør Kommune fastholder krav til generel driftsgaranti på 3 mdr. selvom der er fundamentale fejl og misinformationer i forvaltningens anbefaling

 

Læs mere under "Driftsgaranti" !

 

 

Sammenslutningen af Private Daginstitutioner

 

(SAPRIDA)

 

blev stiftet den 7. marts 2013.

 

Information om vedtægter, bestyrelse m.v.

kan findes på denne hjemmeside

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontakt@saprida.dk